Про продаж автотранспорту, непридатного до використання.

Скликання

ПРОТОКОЛ №___

від 25.04.2014 року

М. Тростянець

Присутні:

Пустовойтова Вікторія Анатоліївна – заступник голови комісії

Злепко Володимир Анатолійович – секретар комісії

Синявін Максим Володимирович – член комісії

Катриченко Марина Володимирівна – член комісії

Фрик Тамара Григорівна – член комісії

Калініченко Альона Миколаївна – економіст

Яценко Ігор Борисович – начальник КП ТМР «Тростянецькомунсервіс»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про продаж автотранспорту, непридатного до використання.

2. Про внесення змін до міського бюджету на 2014 рік.

СЛУХАЛИ:

Про продаж автотранспорту, непридатного до використання.

Виступили: Яценко І.Б., який звернув увагу, що на балансі КП «Тростянецькомунсервіс» знаходиться непридатний до використання автотранспорт, що належить підприємству на правах власності, а саме:

- трактор Д – 447 (щітка), 1976 року випуску, реєстраційний номер № 0814 ФС, вартістю 17136 грн. 00 коп. згідно звіту з незалежної оцінки майна від 04.04.2014 р.);

- автомобіль вантажний фургон ГАЗ – 53 А, 1980 року випуску, реєстраційний номер № ВМ 4409 АО, вартістю 5440 грн. 00 коп. згідно звіту з незалежної оцінки майна від 04.04.2014 р.).

Так, пропонується на черговому засіданні сесії міської ради розглянути питання щодо продажу на аукціоні даного автотранспорту. Аукціон провести за методом зниження ціни та встановити початкову ціну продажу автотранспорту згідно звіту з незалежної оцінки майна за наступних умов:

- встановити розмір мінімальної надбавки (крок аукціону на підвищення) або розмір знижки (крок аукціону на зниження) під час проведення торгів у розмірі 10 (десять) відсотків початкової (стартової) ціни автотранспорту;

- встановити максимальний розмір знижки не більше 70 відсотків від початкової ціни продажу автотранспорту.

Пустовойтова В.А., запропонувала рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

Голосували:«За» - 5

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

Вирішили:рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

2. Провнесення змін до міського бюджету на 2014 рік.

Виступили: Калініченко А.М., яка зазначила, що керуючись ч. 1 п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України, на черговій сесії міської ради пропонується внести зміни до міського бюджету на 2014 рік, а саме:

1. Внести зміни в доходну частину бюджету:

Збільшити доходи загального фонду бюджету на суму 151 420 грн.- КБКД 11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності» на суму – 10 000 грн.

- КБКД 13050100 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму – 40 000 грн.

- КБКД 13050200 «Орендна плата з юридичних осіб» на суму – 49 400 грн.

- КБКД 13050500 «Орендна плата з фізичних осіб» на суму – 20 000 грн.

- КБКД 41035000 «Інша субвенція» на суму – 32 020 грн.

Зменшити доходи загального фонду бюджету на суму 671 096 грн.

- КБКД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на суму – 641 096 грн.

- КБКД 11010400 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата» на суму – 30 000 грн.

Збільшити доходи спеціального фонду бюджету на суму 180 665 грн.

- КБКД 41034400 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах між районним бюджетом та відповідним бюджетом місцевого самоврядування» на суму – 180 665 грн.

2. Внести до рішення міської ради № 19 від 29.01.2014 року «Про міський бюджет на 2014 рік» такі зміни:

- затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік у сумі – 19 113 379 грн., у тому числі власних і закріплених доходів 18 033 067 грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 648 292грн., інша субвенція 32 020 грн., субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування 7 944 грн., субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів 392 056 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету у сумі – 12 680 551 грн. та спеціального фонду – 6 432 828 грн., в тому числі бюджету розвитку 4 575 378 грн. (додаток 1);

- затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі – 21 819 921 грн., а також обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі – 13 180 772 грн., та видатки спеціального фонду бюджету – 8 639 149 грн., (у тому числі бюджет розвитку 6 507 568 грн.) за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).3. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів на 2014 рік (додаток 4).

4. Установити профіцит міського бюджету у сумі 163 200 грн., в тому числі:

загального фонду міського бюджету у сумі 163 200 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 6).

5. Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 163 200 грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 163 200 грн. (додаток 6).

6. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок бюджету розвитку (додаток 7).

7. Затвердити перелік статей видатків по «Благоустрою міст, сіл, селищ» (додаток 9).

8. Затвердити перелік видатків на проведення робіт, пов‘язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг (додаток 11).

Основними ж змінами є:

Звідки знімаються кошти Куди направляються кошти
Назва Сума Назва Сума
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
010116 Органи місцевого самоврядування
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали
Збільшено всього на суму - 104 785 грн.
070101 Дошкільні заклади освіти
Заробітна плата -149130 Придбання меблів (субвенція з обласного бюджету)
Нарахування на заробітну плату -54124
Придбання дитячих майданчиків -134900
Зменшено всього на суму - 306 134 грн.
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ
Поточний ремонт Круглого двору -20000 Благоустрій території садиби Л.Є. Кеніга
110240 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
Заробітна плата -4000
Нарахування на заробітну плату -1789
Зменшено всього на суму - 5 789 грн.
250302 Кошти, що передаються до районних бюджетів з міських бюджетів
Вилучення -312538
Зменшено всього на суму - 312 538 грн.
Всього зменшено доходи загального фонду на суму - 519 676 грн
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
150101 Бюджет розвитку
проектування будівництво дороги від вул. Горького до вул. Набережна -14000 проектування будівництво дороги від міської зони відпочинку водойми Красне до вул. Набережна та Горького
170703 Видатки на утримання вулиць і доріг
Капітальний ремонт дороги по вул. Комарова
Поточний ремонт дороги по вул. Кірова
Поточний ремонт по вул. Лісна, Радомлянська та інші
Всього збільшено на суму 180 665 грн.

Пустовойтова В.А., запропонувала рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

Голосували:«За» - 5

«Проти» - 0

«Утримались» - 0.

Вирішили:рекомендувати розглянути дане рішення на засіданні сесії міської ради.

Заступник голови комісії Пустовойтова В.А.


3157185415743010.html
3157218418772911.html
    PR.RU™