Проведення стрибків з парашутом

257. Керівник стрибків з парашутом призначається зі складу командирів з’єднань (військових частин), їх заступників, командирів батальйонів (дивізіонів) та рівних їм за посадою, які мають спеціальне звання “Інструктор парашутно-десантної підготовки” і достатній досвід у підготовці особового складу i техніки до десантування, один раз на рік – у підготовчий період. Командири з’єднань (військових частин) призначаються наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (командира армійського корпусу), решта військовослужбовців - наказом командира з’єднання (військової частини).

Під час здійснення стрибків з парашутом молодим поповненням керівником стрибків з парашутом призначається командир з’єднання (військової частини) або його заступники, які мають спеціальне звання „Інструктор парашутно-десантної підготовки” і достатній досвід у підготовці особового складу i техніки до десантування.

Керівник стрибків з парашутом відповідає за правильну організацію та проведення стрибків з парашутом у відповідності до положень дійсної Настанови, а також за організацію заходів безпеки на площадці приземлення i збір повітрянодесантної техніки. Під час десантування на тактичних навчаннях керівник стрибків з парашутом підпорядковується керівнику навчань.

Керівнику стрибків з парашутом підпорядковуються всі посадові особи наряду, які призначені від з’єднання (військової частини) для забезпечення стрибків з парашутом. Керівник стрибків з парашутом знаходиться, як правило, на площадці приземлення разом з керівником викиду.

До виїзду на площадку приземлення керівник стрибків з парашутом зобов’язаний:

- отримати інструктаж від командира з’єднання або його заступника-начальника повітрянодесантної служби з питань організації стрибків з парашутом i забезпечення заходів безпеки під час десантування;

- з’ясувати завдання та мету майбутніх стрибків з парашутом;

- знати, які військові частини (підрозділи) призначені для здійснення стрибків з парашутом, мати дані про підготовку і кількість особового складу, який допущений до здійснення стрибків з парашутом;

- встановити зв’язок з командиром авіаційного з’єднання (військової частини), який організовує польоти на десантування, вивчити прогноз погоди у районі десантування і у відповідності до метеорологічних умов і готовності авіації прийняти рішення про вихід військових частин (підрозділів) на аеродром (старт).

На площадці приземлення до початку десантування керівник стрибків з парашутом зобов’язаний:

- до початку стрибків з парашутом за допомогою осіб визначеного наряду оглянути площадку приземлення i спільно з керівником викиду уточнити її межі з урахуванням наявності перешкод та водоймищ, які знаходяться за межами площадки;- через керівника викиду уточнити метеорологічні умови у районі площадки приземлення, напрямок польоту повітряних суден i порядок десантування;

- провести інструктаж наряду, призначеного для обслуговування стрибків з парашутом, розгорнути пункти управління, медичної допомоги, збору повітрянодесантної техніки та особового складу після приземлення;

- забезпечити виставлення рятувальних постів на водоймах та спостережних постів біля найбільш небезпечних для приземлення перешкод (лінії електропередач, промислових будов та iн.), які знаходяться до 1,5 км від меж площадки приземлення;

- перевірити розподіл площадки приземлення на сектори, призначити на них помічників чергового по площадці приземлення з необхідними засобами зв’язку, розташування наряду на площадці приземлення та позначення пункту чергового по площадці приземлення, медичного пункту, пунктів збору особового складу і повітрянодесантної техніки;

- разом з керівником викиду прийняти рішення на десантування особового складу, техніки та вантажів у залежності від стану метеоумов і готовності площадки приземлення.

На тактичних навчаннях з десантуванням рішення на десантування особового складу, техніки та вантажів приймає керівник навчання.

У період десантування керівник стрибків з парашутом зобов’язаний:

- забезпечити спостереження за десантуванням i зниженням особового складу, техніки та вантажів і вести їх облік;

- знати результати приземлення i негайно вжити заходи для забезпечення безпеки приземлення наступних груп;

- своєчасно виявляти випадки приземлення особового складу, техніки та вантажів за межами площадки i негайно повідомляти про це керівника викиду;

- постійно підтримувати зв’язок з рятувальними постами i постами спостереження. У випадку попадання парашутистів на водойми або на перешкоди вживати необхідних заходів щодо надання їм допомоги;

- під час проведення десантування на тактичних навчаннях мати схему десантування i по ній вести облік особового складу, техніки та вантажів. У схемі повинні бути передбачені: бойовий порядок повітряних суден i черговість десантування особового складу, техніки та вантажів; бортові номери повітряних суден; прізвища командирів кораблів i старших корабельних груп (випускаючих); кількість особового складу, техніки та вантажів у кожному повітряному судні. Про всі випадки ненормальної роботи повітрянодесантної техніки під час десантування і приземлення негайно доповідати керівникові навчань;- у разі змінення метеорологічних умов (посилення вітру, зниження висоти хмарності, опади та інше) i у разі отримання штормового попередження разом з керівником викиду прийняти рішення про припинення десантування, про що негайно доповісти командиру з’єднання (військової частини). На тактичних навчаннях рішення про припинення десантування приймає керівник навчань;

- у разі раптового посилення вітру вищого від допустимих норм вимагати від керівника викиду заборони десантування, вжити заходів із надання допомоги особовому складу в гасінні куполів після приземлення;

- організувати збір повітрянодесантної техніки i майна після десантування;

- після закінчення десантування у журналі обліку результатів роботи екіпажів записати зауваження про порядок десантування, дати оцінку з урахуванням точності виходу повітряних суден на площадку приземлення за часом та заданим курсом, дотримання бойового порядку i точності десантування;

- у випадку десантування поза межі площадки приземлення скласти двосторонній акт із зазначенням кількості особового складу, техніки та вантажів, які приземлились поза її межі. Акт підписується керівником стрибків з парашутом та керівником викиду;

- отримати від підлеглих посадових осіб наряду на площадці приземлення i на аеродромі, а також від рятувальних i спостережних постів дані про результати десантування, узагальнити їх i доповісти командиру з’єднання (військової частини) або керівнику навчань;

- у випадках виникнення передумов до парашутних подій, ненормальної роботи повітрянодесантної техніки, скоєння парашутних подій негайно доповідати командиру з’єднання (військової частини).


3155954961263400.html
3155969140682294.html
    PR.RU™