РОЗДІЛ 7. У загальному робота залежить від конкретного серверуУ загальному робота залежить від конкретного серверу. Перша опе­рація, що виконується користувачем, полягає у виборі потрібного серйеру із списку загальнодопустимих WAIS-серверів і звертається до нього командою Telnet.

Далі робота здійснюється відповідно із схемою наведеною на рис. 7.10.

[ ?] Питаннядля самоперевірки

1. Що розуміється під глобальною інформаційною (комп'ютерною)
мережею?

2. Для чого використовуються маршрутизатори і що собою представляють?

3. Який зміст вкладається в протокол IP: протокол управління передачею (TCP)?

4. Що розуміється під пакетом передачі даних?

5. Дайте короткий опис технології проходження пакетів.

6. Що розуміється під "доменною системою імен (DNS)"?

7. Який зміст вкладається у поняття "телеконференції" і "дискусія"?

8. Дайте короткий опис структури телеконференції.

9. Перерахуйте категорії телеконференції USENET.

10. Що розуміється під "локальними" телеконференціями?

11. Дайте короткий опис технології роботи з телеконференціями.

12. Дайте визначення поняття "стаття", "продовжуюча відправка".

13. Яким чином здійснюється реалізація режимів "вибору" і "читання" телеконференцій?

14. Що розуміється під керуванням телеконференціями?

15. Дайте характеристику екранної форми технології роботи з телеконференціями.

16. Що розуміється під "каталогом" файлів?

17. Дайте загальну характеристику технології "електронної пошти".

18. Перерахуйте основні технологічні процедури роботи з "електрон­ною поштою" і дайте їм коротку характеристику.

19. Що собою представляє інформаційна технологія WAIS?

20. Як організовані бази даних у WAIS-технологіях?

21. Яким чином здійснюється доступ до текстового документа через сервер WAIS?

22. Які реквізити включає головне вікно програми XWAIS?

23. Які реквізити містить вікно пошуку в бібліотеці програми XWAIS?

24. З яких етапів складається пошук інформаційного ресурсу в програмі XWAIS?

25. За якою технологічною схемою здійснюється пошук у системі WAIS?Частина 4.

Електронна комерція


Розділ 1. Основи електрон­ної комерції (е-комерції)
3153841679901728.html
3153911883726893.html
    PR.RU™